Tầm nhìn Wegrow

Tầm nhìn của Wegrow

Trở thành nền tảng kỹ thuật số hàng đầu cho các tổ chức để chia sẻ và thực hiện hiệu quả các phương pháp hay nhất, dẫn đến cải thiện sự hợp tác và tăng lợi nhuận.

Sứ mệnh của Wegrow

Chúng tôi ở đây để khắc phục sự cố này

Chúng tôi ở đây để khắc phục sự cố này.

Nhiệm vụ của chúng tôi là thay đổi cách các công ty tiếp cận chia sẻ và nhân rộng các phương pháp hay nhất. Chúng tôi tin rằng bằng cách trao quyền cho các nhóm dễ dàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ, chúng tôi có thể giúp thúc đẩy ROI và tăng trưởng lợi nhuận.
Chúng tôi muốn làm cho quá trình này trở nên hấp dẫn và thậm chí thú vị, để mọi người có động lực tham gia và đóng góp những hiểu biết của họ.
Bằng cách đó, chúng tôi giúp các doanh nghiệp khai phá toàn bộ tiềm năng của đội ngũ và thúc đẩy thành công lâu dài.

Thúc đẩy kết quả có thể đo lường

Thúc đẩy kết quả có thể đo lường được.

Các nhóm trung tâm thường dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tổ chức chia sẻ kiến thức giữa các thị trường, mà không có các công cụ chuyên dụng và hiệu quả.
Trong khi đó, các nhóm địa phương dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm các sáng kiến đã được chứng minh để nhân rộng và cuối cùng phát minh lại bánh xe về phía họ. Điều này cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính và những lời chỉ trích đối với các đội trung tâm.

Chúng tôi ở đây để giúp công ty của bạn đạt được kết quả có thể đo lường được.

Giảm chi phí thông qua tái sử dụng tài sản và tránh tái phát minh.

Giảm chi phí thông qua tái sử dụng tài sản và tránh tái phát minh.

Thúc đẩy tăng trưởng bằng cách mở rộng các sáng kiến và dự án thành công nhanh hơn.

Thúc đẩy tăng trưởng bằng cách mở rộng các sáng kiến và dự án thành công nhanh hơn.

Tiết kiệm thời gian thông qua ít tìm kiếm hơn và ít lần thử thất bại hơn.

Tiết kiệm thời gian thông qua ít tìm kiếm hơn và ít lần thử thất bại hơn.

Chúng tôi ở đây để giúp công ty của bạn đạt được kết quả có thể đo lường được.