Máy Tính Các Phương Pháp Tốt Nhất

Công cụ tính toán các phương pháp hay nhất của Wegrow tiết lộ ba kết quả chính hàng năm: các phương pháp hay nhất, số ngày làm việc đã tiết kiệm và hàng nghìn ngày tiết kiệm được bằng đô la.

Vòng màu xanh

Tính toán những lợi ích bạn có thể trải nghiệm với Wegrow dựa trên dữ liệu tổng hợp từ 100.000+ khách hàng của Wegrow trên toàn cầu. Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Thêm số lượng thành viên trong nhóm Quy mô công ty của bạn rất quan trọng.
Công cụ tính toán phương pháp hay nhất của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết phù hợp.
2. Thêm bộ phận của bạn Bạn đang ở bộ phận Tiếp thị, Bán hàng hay bộ phận khác?  Máy tính thực tiễn tốt nhất tập trung vào nhu cầu cụ thể của bạn cho các kết quả được nhắm mục tiêu.
3. Thêm ngành của bạn Cho dù đó là FMCG, Dược phẩm, Bán lẻ hay bất kỳ lĩnh vực nào khác...  Máy tính của chúng tôi điều chỉnh các đề xuất phù hợp với động lực ngành độc đáo của bạn.


Thêm thông tin chuyên môn của bạn để hoàn thành biểu mẫu, và thế là xong! Bạn có thể nhận kết quả trực tiếp qua email và sau đó chia sẻ chúng với đồng nghiệp của bạn.