Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này mô tả các cách thức mà Wegrow ("Wegrow", "Chúng tôi", "Chúng tôi") bảo vệ quyền riêng tư của người dùng dịch vụ của chúng tôi và dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và xử lý về người dùng. Dữ liệu cá nhân đề cập đến thông tin có thể được sử dụng để xác định một thể nhân.

 

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này bao gồm Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến Người dùng ("Người dùng") sử dụng Wegrow ("Dịch vụ", "Dịch vụ"), bao gồm bất kỳ trang web, ứng dụng và dịch vụ nào khác thuộc miền Wegrow-app.com, cũng như trang chủ Wegrow của www.wegrow-app.com ("Trang chủ", "Trang web", "web").  Bất kỳ chuyển hướng, liên kết hoặc giới thiệu nào đến các dịch vụ hoặc trang web trực tuyến của bên thứ hai hoặc bên thứ ba mà người dùng có thể tiếp xúc trong khi sử dụng Wegrow hoặc Trang web đều không được áp dụng theo chính sách bảo mật này. Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách hoặc thực tiễn bảo mật của bất kỳ bên thứ hai hoặc thứ ba nào.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN


Theo các quy định của pháp luật ngày 6 tháng 1 năm 1978 liên quan đến xử lý dữ liệu, tệp và quyền tự do, việc xử lý tự động dữ liệu cá nhân được thực hiện từ trang web này đã được tuyên bố với Ủy ban Trung tâm Công nghệ Thông tin và Tự do Quốc gia (CNIL).

Trong khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng trang web có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bằng bảng câu hỏi, biểu mẫu và đặc biệt là khi tạo tài khoản khách hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc yêu cầu liên hệ.

Thông tin được yêu cầu, được đánh dấu hoa thị, là bắt buộc. Chúng là cần thiết để xử lý các yêu cầu. Các thông tin khác nhằm hiểu rõ hơn về người dùng và do đó là tùy chọn.

Thông tin này dành cho Wegrow, chịu trách nhiệm xử lý, không có dữ liệu nào trong số này phải tiếp thị hoặc xuất khẩu.

Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu ngày 06/01/1978, người dùng trang web có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu liên quan đến họ và phản đối việc xử lý dữ liệu của họ bằng cách liên hệ với Wegrow tại contact@wegrow-app.com