ĐỐI TÁC

Vincent Ribière SEA IKI

Tiến sĩ Vincent Ribière là một nhà tư vấn và giáo sư quốc tế với mục tiêu là hỗ trợ các tổ chức giải quyết những thách thức của họ trong kiến thức tổ chức và quản lý đổi mới.

Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Viện Tri thức và Đổi mới Đông Nam Á (IKI-SEA), một trung tâm xuất sắc tại Đại học Bangkok, đồng thời là giám đốc chương trình Tiến sĩ Quản lý và Đổi mới Thông tin.

Ông cũng đã đồng sáng lập các sự kiện quốc tế khác nhau trong các lĩnh vực sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh (Creative Bangkok, ASCIM, CreativeMornings Bangkok, G-LINK) và đã đồng sáng lập nhiều cộng đồng khác nhau của KM và các học giả và học viên đổi mới ở cấp quốc gia (iKlub, Thai KM Network) và cấp quốc tế (KM Global Network).

Vincent Ribière tích cực tham gia nhiều hội thảo tại các hội nghị quốc tế chuyên nghiệp và học thuật khác nhau, và ông là tác giả của hơn 80 ấn phẩm. Ông là thành viên ban biên tập của Tạp chí Quản lý tri thức.

"Chúng tôi bắt đầu hợp tác với Vincent Ribiere để tổ chức Giải thưởng MIKE SEA và Giải thưởng MIKE toàn cầu, một giải thưởng quản lý tri thức bao gồm 50 công ty đa quốc gia, thật vinh dự khi được gặp gỡ và hợp tác với Vincent, vì anh ấy có thể cung cấp cho chúng tôi tầm nhìn và giúp đỡ các mục đích rất cao quý như giáo dục và bền vững. "

Jean-Louis Cadart