Nghiên cứu điển hình
trong
Các phương pháp hay nhất

Khai phá bí quyết thành công kỹ thuật số: Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Khai phá bí quyết thành công kỹ thuật số: Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Đưa vào công việc để làm cho ý tưởng địa phương của chúng tôi trở thành hiện thực trở nên bổ ích gấp mười lần khi tôi thấy rằng chúng đang được tái sử dụng bởi các đồng nghiệp của chúng tôi ở các thị trường khác. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho tôi rằng những gì chúng tôi phát triển vượt ra ngoài các nhóm địa phương của chúng tôi và nó có thể có tác động lớn hơn. Vì vậy, Wegrow đang tạo điều kiện mở rộng quy mô một cách đơn giản và bổ ích cũng như truyền cảm hứng cho chúng tôi để tạo ra các chiến dịch và kích hoạt tuyệt vời.

Damien
LALOUX
Giám đốc thương hiệu cấp cao
-
Tập đoàn Campari