Nghiên cứu điển hình
trong
Marketing

Wegrow &; Yoplait

Khám phá cách đội ngũ toàn cầu gồm 200 nhà tiếp thị Yoplait tăng cường cộng tác bằng cách trao đổi hơn 2000 phương pháp hay nhất thông qua quan hệ đối tác với Wegrow.

Trường hợp kinh doanh Wegrow và yoplait

Wegrow là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy các nhóm của chúng tôi mở rộng quy mô những gì hiệu quả để đạt được mục tiêu nhanh hơn. Nó thành công trong khi các phê duyệt khác thất bại, nhờ vào kinh nghiệm vượt trội và hiệu quả của nó.

Olivier
FAUJOUR
Cựu Giám đốc điều hành
-
Yoplait