Nghiên cứu điển hình
trong
Các phương pháp hay nhất

Khai phá bí quyết thành công của thương mại điện tử: Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Câu chuyện thành công từ khách hàng Wegrow

Khai phá bí quyết thành công trong tiếp thị: Câu chuyện thành công từ khách hàng Wegrow

Tôi cảm thấy điều quan trọng là phải chia sẻ thông tin chi tiết về thị trường và thực tiễn tốt nhất với các đồng nghiệp - và điều quan trọng hơn - để sử dụng lại nội dung và thực tiễn đã được thử nghiệm. Wegrow giúp Henkel tiết kiệm tất cả các loại tài nguyên - thời gian và tiền bạc, nhưng cũng truyền cảm hứng và cung cấp cho các nhóm những ý tưởng mới phù hợp với thị trường xây dựng.

Tatyana
TETEREVA
Giám đốc thương hiệu
-
Henkel