Nghiên cứu điển hình
trong
Các phương pháp hay nhất

Khai phá bí quyết đổi mới thành công: Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Giới thiệu thành công NPD cho sản phẩm - Nghiên cứu điển hình

Bao bì sáng tạo có thể đóng lại

Tôi có thể dễ dàng có được một cái nhìn tổng quan về các quốc gia khác, các hoạt động địa phương và khi tôi muốn lặp lại hoạt động, tôi đã luôn luôn quản lý để có được liên lạc dễ dàng và chia sẻ tập tin. Thay vì viết báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý, tôi có thể thực hiện các bài đăng của Wegrow khi hoạt động kết thúc hoặc khi có nhiều thời gian rảnh hơn. Chúng tôi đã từng chia sẻ Báo cáo hàng tháng chỉ được sử dụng để chia sẻ trong khu vực EENorth của chúng tôi, nhưng với WeGrow, quyền truy cập vào nội dung của tôi rộng hơn nhiều.

Triin
SILLASTE
Giám đốc tiếp thị thương hiệu cấp cao
-
Henkel