Nghiên cứu điển hình
trong
Các phương pháp hay nhất

Wegrow &; Henkel

Khám phá cách Henkel chia sẻ và áp dụng lại các phương pháp hay nhất về tiếp thị và bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn trong khi quản lý tài nguyên của mình.

Trường hợp kinh doanh Wegrow và henkel

Bằng cách chia sẻ ngay lập tức những ý tưởng tuyệt vời và thực tiễn tốt nhất, thư viện Wegrow thu hút các nhóm đa quốc gia của chúng tôi và truyền cảm hứng cho họ ngoài niềm tin. Tính thân thiện với người dùng của công cụ dễ dàng tạo điều kiện giao tiếp giữa các quốc gia và tiết kiệm thời gian bằng cách nhanh chóng truy cập thư viện các thực tiễn và ý tưởng có liên quan và có thể sao chép.

Dimitar
DUNCHEV
Giám đốc thương hiệu toàn cầu
-
Henkel ACB